Хотел за насекоми ХОБИ | СВОБОДНО ВРЕМЕ
Поставяйки този хотел за насекоми, вие им помагате да вършат полезната си работа от там. Този малък хотел ще приюти самотни пчели и мрежокрили . Хотелът за насекоми трябва да бъде поставен на...
25,00 лв.