Хотел за насекоми ПОДАРЪЦИ ЗА ДОМА
Поставяйки този хотел за насекоми, вие им помагате да вършат полезната си работа от там. Този малък хотел ще приюти самотни пчели и мрежокрили . Хотелът за насекоми трябва да бъде поставен на...
15,00 лв. 25,00 лв.